Kauçuk Hayvan Yatakları

Her büyükbaş hayvan üreticisi elde ettiği ürün miktarını ve kalitesi arttırmak ister. Özellikle süt hayvancılığı yapan üreticiler için sütün kalitesi ve oranı, kazançlarını doğrudan etkileyen bir faktördür.

DETAYA GİT

Süt Sağım Memeliği

Yüksek verimli inekler için geliştirilmiş; ergonomik yapılı sağım başlığıdır. Geniş süt hortum bağlantısı memeden gelen süt hızla pençeden uzaklaşır.

DETAYA GİT